Wszystko co robimy
wynika z naszych pasji i potrzeb.

To co wyróżnia nasze szkolenia to autentyczność przekazu, wysoka jakość i realna wartość.

Każde nasze szkolenie i każda marka to odpowiedź na nasze własne potrzeby związane ze wspieraniem w rozwoju naszych dzieci i siebie samych.

Poznaj nas

10

Lat na rynku
szkoleniowym

18000+

Przeszkolone
osoby

47000+

Osoby obserwujące nas 
w serwisie Facebook

"Inspiracja istnieje, ale musi zastać Cię przy pracy"

Pablo Picasso

Nasze marki

Nasze wartości

W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju dziecka oparte na założeniach podejścia poznawczego oraz humanistycznego. Oznacza to, że traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie.

Nasze działania opieramy na solidnych filarach koncepcji humanistycznej, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jest to konstruktywna droga wspierania rozwoju zarówno dzieci jak i nas samych. Postrzegamy człowieka jako istotę z natury dobrą, która w sposób konstruktywny dąży do samorealizacji, a motorem jej działań jest wewnętrzna motywacja. Działania destruktywne człowieka wynikają z blokad, które można niwelować umożliwiając mu harmonijny rozwój.

Podczas warsztatów stosujemy głównie metody z obszaru edukacji i rozwoju przez sztukę oraz coachingu. Celem naszych zajęć jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów. Swoich sukcesów.

To my :-)

Izabela Stefańska

Przede wszystkim jestem mamą naszej dwójki dzieci. Oprócz tego mogę "tytułować" się: pedagogiem, psychotraumatologiem, coachem, terapeutką pedagogiczną o specjalizacji arteterapeutycznej, felinoterapeutką, instruktorką surwiwalu, trenerką etyki outdoorowej.

Jestem też twórczynią marek zajęć rozwojowych dla dzieci: Sensoplastyka® oraz Trening Kreatywnego (Wczesnego) Rozwoju™. Osobiście przeszkoliłam ponad 8000 osób podczas ponad 2500 godzin szkoleniowych. Wszystkie szkolenia ze stworzonych przeze mnie marek zajęć prowadzę osobiście.

Kontakt

Piotr Stefański

Przede wszystkim jestem ojcem naszej dwójki dzieci. Oprócz tego jestem informatykiem, programistą, projektantem aplikacji internetowych. Intensywnie zajmuję się filmem, fotografią i szeroko pojętymi multimediami. Pasjonuję się także logistyką i automatyzacją.

Ponad 5 lat temu całkowicie przestałem sprzedawać swój czas i umiejętności "na zewnątrz" i całość swoich zasobów czasowych oraz kapitału know-how ulokowałem w naszych własnych projektach.

Kontakt

Razem

Udało nam się połączyć nasze życia prywatne i zawodowe w jedną spójną całość. Od wielu lat we wszystkich naszych działaniach przyświecają nam te same cele. Odnajdujemy w tym mnóstwo satysfakcji i inspiracji. Razem, tworząc Inkubator Inspiracji, jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy.

Ok, w wielkim skrócie:

Razem jesteśmy jak Kapitan Planeta!

Kontakt

Poznaj też Szkołę Bosych Stóp™

Szkoła Bosych Stóp™ w serwisie Facebook