Regulamin sklepu internetowego

搂 1
Postanowienia wst臋pne

Regulamin skierowany jest do Konsument贸w oraz okre艣la rodzaje oraz warunki zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 oraz ich rozwi膮zywania a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest tak偶e do Przedsi臋biorc贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Przedsi臋biorc膮 Umowy Sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
Definicje

U偶yte w Regulaminie definicje nale偶y rozumie膰 nast臋puj膮co:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym https://sklep.inkubatorinspiracji.pl
 2. Sprzedawca
  Inkubator Inspiracji
  Pracownia Tw贸rczej Edukacji i Rozwoju
  Izabela Stefa艅ska
  ul. Puchacza 6 / 1
  20-323 Lublin
  NIP: 9462392654 (PL9462392654)
  tel. +48 783 269 956
  [email protected]
 3. Klient - ka偶dy podmiot, kt贸ry korzysta z us艂ug i funkcjonalno艣ci Sklepu, a w szczeg贸lno艣ci dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu
 4. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮, b臋d膮cym Przedsi臋biorc膮, umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 5. Przedsi臋biorca - Klient wykonuj膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi臋biorc贸w.
 6. Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 7. Produkt - dost臋pny w Sklepie produkt lub us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 8. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
 9. Operator p艂atno艣ci
  1. DOTPAY
   Dotpay Sp. z o.o., z siedzib膮 w Krakowie, 30-552 Krak贸w, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez S膮d Rejonowy Krak贸w-艢r贸dmie艣cie w Krakowie, Wydzia艂 XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000700791, posiadaj膮ca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 4.000.000,00 PLN, op艂acony w ca艂o艣ci got贸wk膮.
   https://www.dotpay.pl/
  2. STRIPE
   Stripe, Inc.
   Attn: Legal Notices (IP)
   510 Townsend Street
   San Francisco, CA 94103, USA
   https://stripe.com/en-pl/privacy
   https://stripe.com/en-pl
 10. Umowa - umowa zawarta na odleg艂o艣膰 z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 11. Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy zawartej na odleg艂o艣膰, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci
 12. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

搂 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 w szczeg贸lno艣ci:
  1. za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
  2. pisemnie na adres:
   Inkubator Inspiracji
   Pracownia聽Tw贸rczej Edukacji i Rozwoju聽
   Izabela Stefa艅ska
   ul. Puchacza 6 / 1
   20-323 Lublin
  3. a tak偶e telefonicznie pod numerem: +48 783 269 956 w godz. 10:00 do 18:00 w dni robocze
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy聽
  mBank: 18 1140 2004 0000 3002 7501 5700

搂 4
Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:
  1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 3. Sprzedawcy przys艂uguje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezb臋dnej dla planowanej, bie偶膮cej obs艂ugi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostan膮 o tym wyra藕nie powiadomieni na stronie Sklepu.

搂 5
Zasady sk艂adania Zam贸wienia

 1. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
 2. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y post臋powa膰 zgodnie z instrukcj膮:
  1. Wejd藕 na https://www.inkubatorinspiracji.pl i kliknij przycisk "Poznaj ceny" lub przewi艅 stron臋 w d贸艂, a偶 zobaczysz dost臋pne do zakupu opcje.
  2. Kliknij przycisk "Kup w sklepie" pod wybran膮 opcj膮.
   Posiadasz wa偶ny kod promocyjny? Nie przejmuj si臋, 偶e wy艣wietlana cena jest wy偶sza. Kod wprowadza si臋 w jednym z kolejnych krok贸w.
  3. Otworzy si臋 strona produktu w naszym sklepie. Mo偶esz wprowadzi膰 liczb臋 sztuk (lub zostawi膰 1). Kliknij przycisk "Do koszyka"
   Posiadasz wa偶ny kod promocyjny? Nie przejmuj si臋, 偶e wy艣wietlana cena jest wy偶sza. Kod wprowadza si臋 w jednym z kolejnych krok贸w.
  4. Wy艣wietla si臋 podsumowanie koszyka. Mo偶esz zmieni膰 ilo艣膰 sztuk. Nast臋pnie kliknij przycisk "Zamawiam".
   Posiadasz wa偶ny kod promocyjny? Nie przejmuj si臋, 偶e wy艣wietlana cena jest wy偶sza. Kod wprowadza si臋 w nast臋pnym kroku.
  5. Je偶eli posiadasz wa偶ny KOD PROMOCYJNY, wpisz go w polu po prawej stronie i kliknij przycisk "U偶yj". Je偶eli kod jest wa偶ny i zosta艂 wpisany prawid艂owo, cena obni偶y si臋 do ceny promocyjnej.
  6. Wprowad藕 adres email i wybierz form臋 p艂atno艣ci. W znacznej wi臋kszo艣ci przypadk贸w form膮 p艂atno艣ci b臋dzie DOTPAY, czyli szybkie przelewy z wi臋kszo艣ci bank贸w. Nast臋pnie kliknij przycisk "KONTYNUUJ".
  7. Uzupe艂nij swoje dane. Je偶eli chcesz otrzyma膰 faktur臋 (wystawian膮 po otrzymanej p艂atno艣ci) zaznacz dodatkowo pole "Chc臋 otrzyma膰 faktur臋 VAT" i uzupe艂nij dane do faktury.
   Nast臋pnie kliknij przycisk "ZAMAWIAM I P艁AC臉".
  8. Zostaniesz przeniesiony do serwisu DOTPAY. Wybierz sw贸j bank, z kt贸rego chcesz dokona膰 szybkiej p艂atno艣ci i post臋puj zgodnie z instrukcjami.
  9. Po dokonaniu p艂atno艣ci wy艣wietli si臋 potwierdzenie zam贸wienia. Otrzymasz je tak偶e na podany adres email.
   DZI臉KUJEMY :-)
 3. Instrukcja opisana w punkcie 2. dost臋pna jest wraz z pomocami wizualnymi pod adresem:
  https://www.inkubatorinspiracji.pl/instrukcja
 4. Wszystkie ceny w Sklepie s膮 wyra偶one w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto.

搂 6
Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

 1. Dostawa zakupionych produkt贸w (produkty niematerialne) nast臋puje poprzez przes艂anie linka pozwalaj膮cego na aktywacj臋 konta dost臋powego na naszej platformie szkoleniowej pod adresem https://www.inkubatorinspiracji.pl. Termin przes艂ania linka aktywacyjnego jest ka偶dorazowo okre艣lony dla ka偶dego produktu w opisie produktu.
 2. Klient mo偶e wybra膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
  1. DOTPAY - p艂atno艣膰 poprzez szybkie p艂atno艣ci za po艣rednictwem DOTPAY,
  2. STRIPE - p艂atno艣膰 kart膮 za po艣rednictwem STRIPE
   (jest to opcja wprowadzona na pro艣b臋 os贸b bez polskiego konta bankowego, wszystkie osoby posiadaj膮ce polskie konto bankowe prosimy o korzystanie z opcji DOTPAY)
  3. TYLKO DLA PLAC脫WEK p艂atno艣膰 przelewem w terminie 14 dni 鈥 opcja przeznaczona wy艂膮cznie dla plac贸wek, kt贸re wymagaj膮 takiej formy p艂atno艣ci na podstawie faktury z terminem p艂atno艣ci
 3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 za stronach Sklepu i w formularzu zam贸wienia.

搂 7
Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. W celu zakupu produktu lub us艂ugi, Klient powinien wykona膰 nast臋puj膮ce czynno艣ci:
  1. wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia, podaj膮c wymagane dane oraz wybieraj膮c spos贸b p艂atno艣ci,
  2. zaakceptowa膰 warunki Regulaminu,
  3. klikn膮膰 w przycisk 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥
 2. Po klikni臋ciu przycisku 鈥淶amawiam i p艂ac臋鈥,
  1. przy p艂atno艣ci za po艣rednictwem szybkich p艂atno艣ci DOTPAY, Klient zostanie przeniesiony na stron臋 Operatora p艂atno艣ci w celu dokonania zap艂aty ceny za wybrane Produkty
  2. przy p艂atno艣ci kart膮 za po艣rednictwem STRIPE, podana karta Klienta zostanie obci膮偶ona kwot膮 zam贸wienia wyra偶on膮 w z艂otych polskich (lub w przypadku gdy klient pos艂uguje si臋 inn膮 walut膮 kwot膮 po przeliczeniu walutowym dokonywanym poprzez STRIPE)
  3. je偶eli wybran膮 form膮 p艂atno艣ci jest TYLKO DLA PLAC脫WEK (przelew 14 dni) wszystkie niezb臋dne informacje zwi膮zane z faktur膮 i danymi do p艂atno艣ci zostan膮 wy艣wietlone w potwierdzeniu zam贸wienia. Przy zaznaczeniu tej opcji p艂atno艣ci NIE NALE呕Y ZAZNACZA膯 w formularzu zam贸wienia ch臋ci otrzymania faktury (opcja faktury w formularzu dotyczy tylko zam贸wie艅, dla kt贸rych faktura wystawiana jest po zaksi臋gowaniu p艂atno艣ci)
 3. Po skutecznym dokonaniu p艂atno艣ci (lub potwierdzeniu z艂o偶enia zam贸wienia w przypadku opcji TYLKO DLA PLAC脫WEK), Klient zostanie przeniesiony na stron臋 z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przes艂ane Klientowi r贸wnie偶 na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.
 4. Z chwil膮 klikni臋cia przycisku " Zamawiam i p艂ac臋" Umow臋 uwa偶a si臋 za zawart膮.
 5. Dostawa kupionego Produktu lub 艣wiadczenie us艂ugi nast臋puje w spos贸b i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

搂 8
Reklamacje

 1. Maj膮c na uwadze dobre obyczaje i s艂uszny interes Klient贸w, w przypadku zastrze偶e艅 co do tre艣ci merytorycznej Produktu Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji.
 2. Klient sk艂ada reklamacj臋 w formie pisemnej na wybrany adres podany w 搂3 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawiera膰, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawc臋 to 14 dni roboczych od daty wp艂ywu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na z艂o偶on膮 prawid艂owo reklamacj臋, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedaj膮cego.
 6. W przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Us艂ug臋 lub dostarczy nowy Produkt, nie pobieraj膮c dodatkowej op艂aty. W przypadku je艣li nie b臋dzie to mo偶liwe, Sprzedawca zwr贸ci Klientowi poniesione za zam贸wienie op艂aty.

搂 9
Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Klient, b臋d膮cy konsumentem, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyj膮tkiem sytuacji okre艣lonych w punkcie 2.
 2. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. Umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy.
  2. Umowy o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, a wcze艣niej poinformowa艂 go o tym, 偶e tym samym Konsument utarci prawo odst膮pienia od umowy
 3. W celu odst膮pienia od umowy, Klient powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o zamiarze odst膮pienia od umowy w drodze o艣wiadczenia woli w formie pisma wys艂anego poczt膮 elektroniczn膮 lub poczt膮 na adres podany w 搂3 Regulaminu.
 4. Informacj臋 o odst膮pieniu od umowy nale偶y przes艂a膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 5. W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta p艂atno艣ci, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o odst膮pieniu Klienta od Umowy. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Klienta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.

搂 10
Pozas膮dowe sposoby rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku z zawartymi umowami na odleg艂o艣膰 na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Konsument ma mo偶liwo艣膰:
  1. zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮,
  2. do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
 3. Konsument ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 skorzystania z bezp艂atnej pomocy w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 tak偶e za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.

搂 11
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies zosta艂y opisane w Polityce prywatno艣ci i plik贸w cookies dost臋pnej pod adresem:
https://www.inkubatorinspiracji.pl/polityka-prywatnosci

搂 12
Postanowienia ko艅cowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 2. Klienta obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn, tj.: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsi臋biorc贸w; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta oraz og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 13 kwietnia 2020 r.