Polityka Prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage, a także z korzystaniem przez nich z usługi newslettera.


§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Izabela Stefańska prowadząca działalność pod firmą:
  Inkubator Inspiracji Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju Izabela Stefańska
  ul Puchacza 6 / 1, 20‐323 Lublin, NIP: 946‐239‐26‐54
  tel. +48 783 269 956, email: [email protected]
 2. Strona internetowa – każdy z serwisów dostępnych pod adresami:
  http://inkubatorinspiracji.pl
  http://newsletter.inkubatorinspiracji.pl
  http://szkolenia.inkubatorinspiracji.pl
  http://cee.inkubatorinspiracji.pl
  http://szkolabosychstop.pl

  a także pozostałe serwisy w subdomenach domeny inkubatorinspiracji.pl, oraz fanpage pod adresemi:

  https://www.facebook.com/InkubatorInspiracji/
  https://www.facebook.com/SzkolaBosychStop/

 3. Użytkownik ‐ każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 4. RODO ‐ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, fanpage, poczta email itp.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:

  a. [FORMULARZ ZAMÓWIENIA LUB ZŁOŻENIE ZAMÓWINIA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY EMAIL]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach
  formularza zamówienia lub poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty email przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty email. Umowa ta jest podstawą przetwarzania.
  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo‐księgowych), a także na wypadek roszczeń. W przypadku nabycia licencji dane będą przetwarzane przez cały czas trwania licencji.

  b. [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach
  formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie.

  Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub
  wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.

  Numer telefonu komórkowego podawany opcjonalnie przy zapisie na newslettera będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do przesyłania powiadomień sms o ofertach specjalnych ograniczonych czasowo. Ma to na celu umożliwienie Użytkownikowi skorzystanie z oferty ograniczonej czasowo w wypadku kiedy wiadomość mejlowa z wysyłki newslettera nie dotarła, wpadła do spamu lub została przeoczona. Wysyłka newslettera i powiadomień SMS będzie realizowana za pomocą sprawdzonych i zaufanych
  dostawców usług takich jak GetResponse, Freshmail, SMSApi.

 5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu, firmie dostarczającej aplikację do powiadomień sms).

 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

§ 3
Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  a. prawo dostępu do danych
  b. prawo do poprawienia danych
  c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  f. prawo do przenoszenia danych
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio
  wyraził taką zgodę.

 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: [email protected]

 

§ 4
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia n(np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 7. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

  a. Google Analytics ‐ stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  b. Facebook Pixel ‐ stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

 8. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 9. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

 

§ 5
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
b. monitorowania stanu sesji,
c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej i poczty email
e. a także w celach statystycznych i marketingowych.


§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i świadczonych usług. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki Prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 783 269 956