12 x 41zł (12 miesięcznych płatności)

Twoje informacje o płatności będą przechowywane na bezpiecznym serwerze do przyszłych zakupów

Konto istnieje już z tym adresem e-mail. Czy to ty?

Zaloguj
Yiiruhncqicbaayhba22 pakiet 4w1 1280x720

Pakiet 4w1 (12 płatności)

Wygodna forma płatności. 12 płatności miesięcznych pobieranych automatycznie z karty. Dokonując zakupu zobowiązujesz się do opłacenia dostępu do pakietu w 12 równych płatnościach po 41zł każda. Płatności pobierane są automatycznie z karty.

Całkowity koszt (suma wszystkich miesięcznych płatności) to 492 zł. 

Dostęp do pakietu automatycznie wygasa po 12 miesiącach. Nie ma możliwości anulowania subskrypcji w trakcie 12 miesięcznego okresu. W przypadku niepowodzenia którejkolwiek płatności (ze względu np. na brak środków na karcie lub wygaśnięcie karty) zobowiązujesz się do uregulowania płatności w terminie 7 dni w inny sposób.

Uprawnienia do korzystania z marek uzyskane poprzez ukończenie szkoleń nie wygasają (są na zawsze bez dodatkowych opłat). Dostęp do plików powiązanych z markami zajęć również nie wygasa.