Szkolenia stacjonarne

Sensoplastyka® Wstęp

Sensoplastyka® Trener 1st.

W 2015 roku stworzyliśmy markę Sensoplastyka®, która obecnie jest naszą flagową marką zajęć dla dzieci "od 0 do 100 lat".  Na przestrzeni kilku lat Sensoplastyka® stała się jedną z najpopularniejszych marek zajęć dla dzieci w Polsce.

INFORMACJA

Szkolenia stacjonarne zostały zastąpione tańszym, o wiele obszerniejszym i lepiej przygotowującym do prowadzenia zajęć szkoleniem online.

 • uprawnienia do prowadzenia zajęć pod marką Sensoplastyka® (na zawsze)
 • dostęp do szkolenia na 12 miesięcy
 • 16 godzin materiałów video w wysokiej jakości
 • interaktywnie, społecznościowo, multimedialnie
 • realizuj szkolenie w dowolnym tempie i w dowolnym czasie
 • na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu
 • gwaranacja satysfakcji
 • certyfikat
 • przetestuj bez żadnych zobowiązań
Dowiedz się więcej
Przetestuj za darmo

Kilka kadrów ze szkolenia

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Jeżeli oczekujesz, że dostaniesz setki przepisów na masy plastyczne, by potem nakłonić do ich wykonania dzieci, to zapewniam Cię: Sensoplastyka® NIE JEST dla Ciebie.

Izabela Anna Stefańska
twórczyni marki zajęć Sensoplastyka®

Dowiedz się dlaczego

Jakie korzyści dają zajęcia marki Sensoplastyka®

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Sensoplastyka® w pracy z dziećmi wpływa na rozwój ich kreatywności.

 • wspomagamy budowanie  świadomości ciała i przestrzeni
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt)
 • wspieramy rozwój zmysłów
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
 • wychodzenie ze schematów
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.

Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych:-)

Jaki cel ma Sensoplastyka®?

Nadrzędnym celem marki Sensoplastyka® jest konstruktywne wspieranie rozwoju kompetencji intra- i inter-personalnych uczestników zajęć.

Naszym zadaniem jest stworzenie takiej przestrzeni (zarówno tej fizycznej jak i psychicznej-relacyjnej) aby to umożliwić. Chcemy, żeby dzieci podczas zajęć Sensoplastyka® mogły rozwijać te kompetencje, które są im realnie niezbędne w życiu - czyli między innymi: samoświadomość, decyzyjność, współpracę, kreatywność, konsekwencję i elastyczność w działaniu, silną motywację wewnętrzną, autorefleksyjność, aktywność, innowacyjność, wiarę we własne możliwości.

Odtwórcze robienie mas plastycznych według przepisu "Pani prowadzącej zajęcia" nie ma nic wspólnego z celami zajęć Sensoplastyka. Nakłanianie dzieci do wykonania mas, czy innych substancji według instrukcji osoby prowadzącej jest
na zajęciach Sensoplastyka® ZABRONIONE.

Dzieci na co dzień doświadczają wystarczająco dużo sytuacji, w których brakuje im poczucia sprawstwa i wpływu na własną rzeczywistość. Zajęcia Sensoplastyka® są dla nich przestrzenią na doświadczanie siebie samych w zabawie opartej na motywowanym wewnętrznie procesie twórczym.

Rolą osoby prowadzącej zajęcia jest wspieranie w konstruktywnym doświadczaniu tej przestrzeni. Sensoplastyka® to czas dla dzieci i ich kreatywnych pomysłów, zabawy, współpracy, doświadczania sensorycznego. Nie ma tu punktu docelowego, ani miejsca na oczekiwania konkretnych wytworów (np. bałwanka z ciastoliny). 

Zajęcia Sensoplastyka® to proces. Proces wewnętrznego rozwoju dla osoby prowadzącej oraz proces konstruktywnego rozwoju kompetencji osobistych dla dzieci. 

Ten proces, to najlepsze co możemy dać w prezencie
dzieciom jak i samym sobie.

Izabela Stefańska, twórczyni marki Sensoplastyka®

Izabela Stefańska

#pedagog #coach #terapeutka #instruktorkasurwiwalu #dzikakobieta 

Przede wszystkim jestem mamą naszej dwójki dzieci. Oprócz tego mogę "tytułować" się: pedagogiem, coachem, terapeutką pedagogiczną o specjalizacji arteterapeutycznej, felinoterapeutką, instruktorką surwiwalu, trenerką etyki outdoorowej.

Jestem też twórczynią popularnych marek zajęć rozwojowych dla dzieci: Sensoplastyka® oraz Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju™. Osobiście przeszkoliłam ponad 8000 osób podczas ponad 2500 godzin szkoleń stacjonarnych oraz ponad 1000 osób podczas szkoleń online. 

W pracy z ludźmi interesują mnie w szczególności procesy decyzjne, samoświadomość oraz twórczość. Uwielbiam bliskość przyrody. Analizuję wpływ kontaktu z naturą na procesy rozwojowe dzieci i dorosłych. Łączę coaching & procesy kreatywne & bliskość natury. 

UWAGA! Informacje archiwalne

Przejdź do aktualnej oferty

Nowe, tańsze szkolenie Sensoplastyka® w wersji online zawiera wszystko to co obydwie części szkoleń stacjonarnych (razem wzięte) i dużo więcej! Też się ubrudzisz :-)

Etapy szkolenia stacjonarnego 

Podróż z marką Sensoplastyka® rozpoczyna się od szkolenia "Sensoplastyka® - Wstęp". Aby przystąpić do szkolenia "Sensoplastyka® - Trener 1 st." trzeba najpierw ukończyć szkolenie "Sensoplastyka® - Wstęp". Dwie części szkolenia można ukończyć w ciągu jednego dnia. Można też zrealizować drugi etap w innym terminie.

SZKOLENIE STACJONARNE
Sensoplastyka® - Wstęp

 
POZNAMY:
 • charakterystykę kompetencji inter- oraz intra-personalnych oraz konstruktywne sposoby wspierania ich rozwoju poprzez zajęcia marki Sensoplastyka®
 • sposoby przygotowania i właściwości ekologicznych (bezpiecznych dla dzieci&środowiska) i ekonomicznych materiałów niezbędnych w pracy w obszarze holistycznej stymulacji polisensorycznej
 • Zasady Pracy zajęć marki Sensoplastyka®
WYBRUDZIMY SIĘ, BO:
 • poszerzymy osobistą, sensoryczną bazy danych, czyli:
  zrobimy gluty, ciastoliny, wszelkiego rodzaju masy plastyczno-sensoryczne
 • doświadczymy różnorodnych materiałów do stymulacji polisensorycznej i poszukamy w nich jakości, które są odpowiednie dla nas samych -> zmierzymy się z przekonaniem, że istnieje Jedna, Jedyna Słuszna Ciastolina.
DOWIEMY SIĘ JAK:
 • stymulować wszystkie nasze zmysły dzięki kolorowemu brudzeniu
 • przygotować ekologiczne (BEZPIECZNE) i ekonomiczne (TANIE) materiały sensoryczno-plastyczne
 • stworzyć bezpieczną (fizycznie i psychicznie/relacyjnie) przestrzeń do zajęć marki Sensoplastyka®
 • „jak to ogarnąć?”, czyli logistyka i KNOW-HOW organizacyjne podczas realizacji zajęć marki Sensoplastyka®
 • ciekawie i mądrze mówić o robieniu kolorowego bałaganu 😉
ZROBIMY ANALIZĘ:
 • sposobów postrzegania twórczości, wspólnie zastanowimy się, czym tak naprawdę jest kreatywność oraz do czego jest ona nam potrzebna w życiu
 • sposobów w jaki Sensoplastyka® pozwala nam rozwijać kompetencje intra oraz interpersonalne niezbędne we współczesnym świecie (i co to są te kompetencje intra/ interpersonalne)
 • znaczenia jakie ma Sensoplastyka® we wspieraniu wszechstronnego rozwoju zarówno dzieci jak i osób dorosłych.
 • wstępną autoanalizę własnego stylu pracy jako edukatora
TECHNICZNIE:
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć pod marką "Sensoplastyka® - elementy"
 • zapoznanie się z Zasadami Używania Nazwy "Sensoplastyka®"
UPRAWNIENIA
 • po ukończeniu szkolenia “Sensoplastyka® - Wstęp” uczestnik otrzymuje uprawnienie do posługiwania się nazwą “Sensoplastyka® - elementy” dla określenia prowadzonych przez siebie zajęć ZGODNIE Z ZASADAMI PRACY zajęć marki Sensoplastyka®. Nazwę można używać tylko w sposób zgodny z Zasadami Używania Nazwy poznanymi na szkoleniu.
 • Udział w szkoleniu NIE DAJE UPRAWNIEŃ do wykorzystywania marki Sensoplastyka® w jakimkolwiek kontekście szkoleniowym. Czyli prowadzenia szkoleń, instruktaży, warsztatów metodycznych, spotkań wyjaśniających jak prowadzić zajęcia marki Sensoplastyka®.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 • brak wymagań kwalifikacyjnych
SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA
 • zaliczenie następuje poprzez uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze czasu trwania szkolenia
DOKUMENT/CERTYFIKAT
 • certyfikat otrzymywany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia
HARMONOGRAM SZKOLENIA
 • 9:00-9:10 - rozpoczęcie
 • 9:10-10:30 - część wprowadzająca, przygotowująca do analizy sposobów pracy podczas zajęć marki Sensoplastyka®
 • 10:30-11:45 - część skoncentrowana na brudzeniu się (z teorią w tle)
 • 11:45-11:55 - podsumowanie
 • 11:55-12:00 - zakończenie i rozdanie certyfikatów
Terminy i zapisy

SZKOLENIE STACJONARNE
Sensoplastyka® - Trener 1 st.

 
SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH
 • rozszerzony warsztat praktyczny (jeszcze więcej brudzenia się, ciapania i poszerzania osobistej, sensorycznej bazy danych)
 • coachingowe kompetencje Trenera 1 st. marki Sensoplastyka® (co robię, dlaczego robię to co robię, wartości, cele, działanie)
WYBRUDZIMY SIĘ MOCNIEJ, BO
 • jeszcze bardziej poszerzymy osobistą, sensoryczną bazy danych
JESZCZE WIĘCEJ
 • KNOW-HOW, czyli co i jak podczas zajęć marki Sensoplastyka® (produkty, materiały, sale, praca z dziećmi, rodzicami, opiekunami, etc.)
PRZEPROWADZIMY ANALIZĘ
 • CASE STUDY – sytuacje trudne, z którymi możemy spotkać się podczas prowadzenia zajęć
 • CASE STUDY od uczestników - analizujemy przykłady wniesione przez uczestników, ważne z punktu widzenia ich środowiska pracy
 • autoanaliza stylu pracy jako edukatora/ osoby wspierającej rozwój podopiecznych w odniesieniu do deklarowanego systemu wartości, a realnych działań i naszego wpływu na dzieci, z którymi pracujemy (deklarowane cele, a realne działania)
POSZERZYMY ZNAJOMOŚĆ
 • właściwości substancji sensorycznych tworzonych na bazie produktów
  spożywczych
 • kompetencji inter- oraz intra-personalnych oraz sposobu wspierania ich konstruktywnego rozwoju poprzez zajęcia marki Sensoplastyka®
 • świadomość swojego wpływu oraz sposobów wspierania dziecka w rozwoju
POZNAJEMY PODEJŚCIE COACHINGOWE, BY
 • pogłębić swoją wiedzę na temat samego siebie (najpierw pracuję nad sobą, a dopiero potem z innymi)
 • wspierać dzieci w optymalnym rozwoju i wykorzystywaniu ich możliwości
 • wprowadzić w swojej pracy bardziej efektywne sposoby komunikacji interpersonalnej
 • budować z podopiecznymi relacje oparte na szacunku i aktywnym słuchaniu
NAJPIERW „JA”, CZYLI DLACZEGO PODCZAS SZKOLENIA ROZWIJAMY WŁASNE KOMPETENCJE INTRA ORAZ INTERPERSONALNE
 • odczuwania większej satysfakcji z jakości życia
 • poprawienia relacji interpersonalnych
 • bardziej konstruktywnego i twórczego podejścia do świata
 • wzmacniania poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość
 • rozwijania własnej uważności
 • maksymalnego wykorzystania drzemiącego w człowieku potencjału
TECHNICZNIE
 • wyeliminowanie działań niezgodnych z Zasadami Pracy zajęć marki Sensoplastyka®
 • przygotowanie do prowadzenia zajęć pod marką "Sensoplastyka®"
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 • ukończone szkolenie "Sensoplastyka® - Wstęp".
  (może być ukończone tego samego dnia)
SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA
 • zaliczenie następuje poprzez uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze czasu trwania szkolenia
DOKUMENT/CERTYFIKAT
 • certyfikat otrzymywany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia
UPRAWNIENIA
 • po ukończeniu szkolenia “Sensoplastyka® - Trener 1 ST.” uczestnik otrzymuje uprawnienie do posługiwania się nazwą “Sensoplastyka®” dla określenia prowadzonych przez siebie zajęć ZGODNIE Z ZASADAMI PRACY zajęć marki Sensoplastyka®. Nazwę można używać tylko w sposób zgodny z Zasadami Używania Nazwy poznanymi na szkoleniu.
 • udział w szkoleniu NIE DAJE UPRAWNIEŃ do wykorzystywania marki Sensoplastyka® w jakimkolwiek kontekście szkoleniowym. Czyli prowadzenia szkoleń, instruktaży, warsztatów metodycznych, spotkań wyjaśniających jak prowadzić zajęcia marki Sensoplastyka®

HARMONOGRAM SZKOLENIA
 • 13:00-13:10 - rozpoczęcie 
 • 13:10 -17:15 - równoczesne zanurzenie się w bogate środowisko stymulacji sensorycznej & analiza sposobu pracy
  (czyli "brudzimy się i gadamy" jednocześnie)
 • 17:15-17:25 - podsumowanie
 • 17:25-17:30 - zakończenie i rozdanie certyfikatów
Terminy i zapisy
Powrót do góry

Informacja prawna

Właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego Sensoplastyka® jest Inkubator Inspiracji. Numer Prawa Ochronnego R.283938 przyznanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązuje od 2015r.). Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem.

Migawka z podręcznika

400+

Zrealizowane szkolenia

W ciągu 5 lat przeprowadziliśmy ponad 400 szkoleń spotykając się z niesamowicie pozytywnym odbiorem, będącym naszą siłą napędową :-)

10000+

Przeszkolone osoby

Mamy nadzieję, że dla każdego z Was nasze spotkania wniosły porządny powiew inspiracji pozwalający czerpać z życia i z pracy więcej satysfakcji. Najważniejsze dla nas jest jednak to, aby umożliwiły Wam  one stworzenie dla Waszych podopiecznych przestrzeni sprzyjającej kreatywności i rozwojowi kluczowych kompetencji intra- i inter- personalnych.

2500+

Godzin szkoleniowych

Każda kolejna godzina prowadzonych szkoleń to dla nas kolejna godzina treningu, weryfikacji założeń, planowania ulepszeń.

"Inspiracja istnieje, ale musi zastać Cię przy pracy"

Pablo Picasso

Nasze marki

Nasz okręt flagowy. Marka sensorycznych zajęć rozwojowych dla dzieci od 0 do 100 lat. Pracujemy na kompetencjach, kolorowy bałagan robimy przy okazji :-)

Dowiedz się więcej

TKWR™ to kompleksowy program wspierania kreatywnego rozwoju osób w wieku od 0 do 100 lat.

Dowiedz się więcej

Angielski dla dzieci od 2 do 6 lat. Naturalnie, kreatywnie, aktywnie, z wykorzystaniem  autorskich piosenek. Marka zajęć powstała przy współpracy z dr Moniką Toczyńską. 

Dowiedz się więcej

Nasz leśny projekt edukacyjno-socjalizacyjny dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Zobacz film

Nasze wartości

W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju dziecka oparte na założeniach podejścia poznawczego oraz humanistycznego. Oznacza to, że traktujemy dziecko jako podmiot, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny, a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie.

Nasze działania opieramy na solidnych filarach koncepcji humanistycznej, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jest to konstruktywna droga wspierania rozwoju zarówno dzieci jak i nas samych. Postrzegamy człowieka jako istotę z natury dobrą, która w sposób konstruktywny dąży do samorealizacji, a motorem jej działań jest wewnętrzna motywacja. Działania destruktywne człowieka wynikają z blokad, które można niwelować umożliwiając mu harmonijny rozwój.

Podczas warsztatów stosujemy głównie metody z obszaru edukacji i rozwoju przez sztukę oraz coachingu. Celem naszych zajęć jest budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. A przede wszystkim będą gotowe do osiągania sukcesów. Swoich sukcesów.

Poznaj też Szkołę Bosych Stóp™

Szkoła Bosych Stóp™ to leśny projekt edukacyjno-socjalizacyjny dla Dzieci w wieku 5-10 lat. Spotkania w Szkole Bosych Stóp™ dostarczają okazji do swobodnej, kreatywnej zabawy w naturalnym środowisku.

Szkoła Bosych Stóp™ na Facebook'u